Privatumo politika

UAB „Hidraulinės sistemos“ 

PRIVATUMO POLITIKA BENDROSIOS NUOSTATOS.

Mes, Uždaroji akcinė bendrovė „Hidraulinės sistemos“, juridinio asmens kodas 135197697, buveinės adresas Vandžiogalos pl. 106P, Domeikava, Kauno r. LT-54358, Lietuva, (toliau – Bendrovės, arba Mes) rūpinamės informacijos apie Jus apsauga. Mes laikomės nuo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos galiojančio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas) ir kitų teisės aktų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėse. Tikimės, kad šioje UAB „Hidraulinės sistemos“ įmonės privatumo politikoje (toliau – Politika) rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tvarkydami Jūsų duomenis Mes užtikrinsime, kad duomenų tvarkymas atitiks šiuos principus: Tvarkysime tik teisingus ir reikalingus tikslams įvykdyti duomenis; Naudosime tik šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti; Suteiksime prieigą prie duomenų tiems asmenims, kuriems yra būtina vykdant savo tiesiogines pareigas; Užtikrinsime duomenų konfidencialumą; Nelaikysime ilgiau nei būtina įvardintiems tikslams pasiekti.
KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL? ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE TVARKOMI DUOMENYS. REGISTRACIJOS Į ELEKTRONINĘ PARDUOTUVĘ METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Visi prisijungimai prie elektroninės parduotuvės pirkėjo profilio (toliau – Profilis) yra individualūs. Todėl registruojantis Mes prašome pateikti unikalius duomenis (elektroninio pašto adresą ir slaptažodį), kurie bus naudojami sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu (prisijungti ir naudotis Profiliu). Nors registracija į Profilį yra galima dviem būdais (t. y. pasidalinant asmenine informacija iš „Facebook“ ar „Google“ paskyrų ar pateikiant informaciją elektroninėje formoje), tvarkomi duomenys yra vienodi. Registruojantis prašome Jūsų patvirtinti, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 14 (keturiolikos) metų amžiaus. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateiktus Jūsų duomenis. Duomenų kategorijos: Jūsų autentifikacijos duomenys: elektroninio pašto adresas ir slaptažodis. Teisinis pagrindas: 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti sutartį. Tvarkymo terminas: Visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės paslaugomis.
PROFILIO ADMINISTRAVIMO METU TVARKOMI DUOMENYS.Tvarkymo tikslas: Mes tvarkysime Jūsų duomenis siekdami užtikrinti elektroninės parduotuvės veikimą, duomenų saugumą. Dauguma duomenų yra pseudonimizuoti ir be papildomos informacijos susieti tiesiogiai su Jumis yra neįmanoma. Duomenų kategorijos: Prisijungimo prie Profilio duomenys, veiksmai Profilyje, techniniai naršymo duomenys (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija). Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis f punktas. Tvarkyti duomenis yra būtina siekiant teisėtų Mūsų interesų. Tvarkymo terminas: Visą laikotarpį, kol Jūs esate Profilio naudotoju.
TEIKIANT RINKODAROS PASIŪLYMUS IR INFORMACIJĄ TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Jeigu pildydami Profilio registracijos anketą ar vėliau Profilio aplinkoje, dalyvaudami žaidimuose ir įvairiose apklausose Jūs sutikote gauti rinkodaros pasiūlymus ir naujienas, Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums rinkodaros pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie Mūsų teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Pasiūlymai ir informacija bus teikiami Jūsų pasirinktais būdais: elektroniniu paštu ir (ar) SMS žinutėmis. Duomenų kategorijos: Elektroninio pašto adresas ir (ar) telefono numeris. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis a punktas. Duomenų tvarkymas yra atliekamas, tik gavus Jūsų sutikimą. Tvarkymo terminas: Kol galioja Jūsų sutikimas gauti rinkodaros pasiūlymus ir naujienas, bet ne ilgiau nei 3 (tris) metus arba iki tol kol atšauksite Mums duotą sutikimą.
ADMINISTRUOJANT PIRKIMO PROCESĄ TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Jūsų patogumui Mes teiksime informaciją apie pristatytas prekes, užsakymo įvykdymo statusą. Ši informacija bus pateikiama Jūsų nurodytais kontaktais. Duomenų kategorijos: Elektroninio pašto adresas, telefono numeris, taip pat su užsakymu susijusi informacija (prekės, jų kiekis, užsakymo data ir laikas). Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Tvarkymo terminas: Visą laikotarpį, kol Jūs esate Profilio naudotoju.
INFORMACIJOS SEGMENTAVIMO METU TVARKOMI DUOMENYS. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis f punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Mūsų interesų. Tvarkymo terminas: 3 (tris) mėnesius nuo paskutinio veiksmo dienos.
PREKIŲ PARDAVIMO METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Mes siekiame užtikrinti tinkamą pirkimo administravimą, prekių pristatymą bei mokestinių prievolių laikymąsi. Šiems tikslams pasiekti yra reikalingi Jūsų duomenys. Duomenų kategorijos: Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir (ar) gyvenamosios vietos adresai, parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkimų kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už prekes metodas, mokėjimų ir pristatymo kainos informacija. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Reglamento 6 straipsnis 1 dalis c punktas. Tvarkyti duomenis būtina įvykdant paskirtą teisinę prievolę. Tvarkymo terminas. 10 (dešimt) metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.
SKUNDŲ, PRAŠYMŲ IR KOMENTARŲ TVARKYMO METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Mes naudosime Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus ir administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau – Užklausa). Duomenų kategorijos: Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos ar korespondentinis adresas. Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, lojalumo kortelės numeris (kai yra), kita Užklausoje pateikiama informacija. Taip pat kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Tvarkymo terminas: Užklausos, pateiktos elektroniniu paštu,– 12 (dvylika) mėnesių.
STATISTIKOS RINKIMO, PIRKĖJŲ ELGESIO TYRIMŲ METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Mes nuolat dirbame tam, kad Mūsų asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų Jūsų poreikius. Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami ataskaitas, naudojame automatizuotą duomenų analizę. Tai leidžia Mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip – Jūsų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara ir pan. Šie duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Duomenų kategorijos: Gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, bendra pirkinių kaina, suteiktų nuolaidų suma). Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis f punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Mūsų interesų. Tvarkymo terminas: 2 (du) metus nuo paskutinio veiksmo dienos.
SERVISO PASLAUGŲ TEIKIMO METU TVARKOMI DUOMENYS. REGISTRAVIMOSI Į SERVISĄ METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Registravimo dėl atvykimo į servisą metu Mes surenkame Jūsų duomenis tam, kad žinotume, kokiu tikslu ir kada atvyksite. Užsiregistruoti į servisą Jūs galite keliais būdais: skambinant telefonu, pateikiant informaciją elektroniniu paštu arba atvykstant į servisą. Pateikdami informaciją Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 (šešiolikos) metų amžiaus. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateiktus Jūsų duomenis. Duomenų kategorijos: Įmonės pavadinimas, Vardas, telefonas, pateiktos informacijos turinys (automobilio duomenys ir preliminarus gedimas), atvykimo laikas ir data. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Tvarkymo terminas: Iki serviso paslaugų suteikimo pabaigos.
SUTARTIES PASIRAŠYMO METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: serviso paslaugos teikiamos tik pasirašius paslaugų teikimo sutartį, todėl Jūsų prašome užpildyti anketą ir pateikti būtiniausius duomenis paslaugų vykdymui (informuoti apie paslaugų vykdymo statusą, reikalingas prekes ar papildomus darbus). Duomenų kategorijos: Įmonės pavadinimas, Vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas, parašas. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Duomenų tvarkymo terminas: 10 (dešimt) metų po paslaugų suteikimo.
PASIŪLYMŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMO METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Jeigu Jums bus reikalinga informacija apie serviso paslaugų kainas arba, jeigu Jūs norėsite gauti pasiūlymą elektroniniu paštu, Mums reikės duomenų apie Jūsų automobilį tam, kad Mes galėtume parinkti teisingas detales ir (ar) tinkamai įvertinti atliktinų remonto darbų kainą. Duomenų kategorijos: Automobilio duomenys (automobilio markė ir modelis, variklio darbinis tūris, automobilio pagaminimo metai, kai kuriais atvejais kėbulo numerio). Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas, tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Tvarkymo terminas: 10 (dešimt) metų po paslaugų suteikimo.
PASLAUGŲ SUTEIKIMO METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Mes siekiame užtikrinti tinkamą pirkimo administravimą, prekių pristatymą bei mokestinių prievolių laikymąsi. Šiems tikslams pasiekti yra reikalingi Jūsų duomenys. Duomenų kategorijos: Pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Reglamento 6 straipsnis 1 dalis c punktas. Tvarkyti duomenis būtina įvykdant paskirtą teisinę prievolę. Tvarkymo terminas: 10 (dešimt) metų nuo paslaugų ir (ar) prekių pardavimo dienos.
PAŽYMŲ DĖL ATLIKTŲ TECHNINIŲ EKSPERTIZIŲ IŠRAŠYMO METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Išrašydami pažymas po ekspertinės automobilio būklės vertinimo Mes tvarkysime su Jumis tiesiogiai nesusietus asmens duomenis. Ši informacija yra reikalinga identifikuoti automobilį, kuriam buvo atlikta techninė ekspertizė. Duomenų kategorijos: Automobilio markė, modelis, vardas ir pavardė, automobilio kėbulo numeris (VIN kodas), ekspertizės techninė informacija. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Duomenų tvarkymo terminas: 2 (du) metus po paslaugų suteikimo.
AUTOMOBILIO PO ATLIKTO REMONTO ATSIĖMIMO METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Siekdami turėti informaciją apie tai kas atsiėmė automobilį, Mes prašysime klientų ir klientų atstovų palikti asmens duomenis automobilio atsiėmimo formoje. Duomenų kategorijos: Įmonės pavadinimas Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis f punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų interesų. Tvarkymo terminas: 2 (du) metus po paslaugų suteikimo.
PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMO METU TVARKOMI DUOMENYS. NUOTOLINĖS SUTARTIES ATSISAKYMO ATVEJU TVARKOMI DUOMENYS. Tais atvejais, kai Jūs atsisakote nuotoliniu būdu sudarytos sutarties ir (ar) grąžinate Jums netikusias prekes bei prašote grąžinti jas sumokėtus pinigus, kad įvykdytume nustatytas teisines prievoles ir užtikrintumėm tinkamą prekių ir už jas sumokėtų pinigų gražinimo procesą Mums yra būtina turėti tam tikrus Jūsų duomenis. Duomenų kategorijos: Jūsų vardas, pavardė, parašas, telefono numeris, gyvenamasis arba prekės pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas, prekių pirkimo data, kasos kvito ir (ar) sąskaitos faktūros data ir numeris, banko duomenys ir bankinės sąskaitos numeris (pinigų pervedimo tikslu), pirktų prekių duomenys, suma, atsiskaitymo už prekes data, kreipimosi data, prekių grąžinimo priežastis, nuotolinės sutarties atsisakymas ir (ar) prekių grąžinimo prašymas arba prekės perdavimo aktas, arba pinigų grąžinimo prašymas (kai prekė nebuvo Jums perduota). Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Reglamento 6 straipsnis 1 dalis c punktas. Tvarkyti duomenis būtina įvykdant paskirtą teisinę prievolę. Tvarkymo terminas: Duomenys tvarkomi iki 10 (dešimt) metų.
DEFEKTUOTOS PREKĖS, KURIAI TAIKOMA GARANTIJA, GRAŽINIMO ATVEJU TVARKOMI DUOMENYS. Tais atvejais, kai Jūs atsisakote sudarytos sutarties ir (ar) grąžinate prekes dėl paaiškėjusių defektų, kad įvykdytume nustatytas teisines prievoles ir užtikrintumėm tinkamą prekių kokybės (esant galiojančiai garantijai) patikrinimo, jų ir už jas sumokėtų pinigų gražinimo procesą Mums yra būtina turėti tam tikrus Jūsų duomenis. Duomenų kategorijos: Jūsų vardas, pavardė, parašas, telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, prekių pirkimo data, kasos kvito ir (ar) sąskaitos faktūros data ir numeris, banko duomenys ir bankinės sąskaitos numeris (pinigų pervedimo tikslu), pirktų prekių duomenys, suma, atsiskaitymo už prekes data, kreipimosi data, prekės garantinis dokumentas, prekės garantinio atvejo ar pretenzijos formos, kuriose nurodomi automobilio duomenys (kėbulo numeris, markė, modelis, pagaminimo arba registracijos data, variklio darbinis tūris, galingumas, degalų rūšis), bendra rida ir rida (atstumas) eksploatuojant prekę (detalę), prekės defekto atsiradimo data ir aprašymas, pateikiami sutikimas dėl prekės išardymo nepataisomai vertinimo procedūros metu, sutikimas dėl asmens duomenų gamintojui perdavimo bei atskirais atvejai sutikimas kompensuoti prekės transportavimo išlaidas grąžinant prekę po garantinio patikrinimo iš gamintojo. Kiti dokumentai įrodantys prekės defekto buvimą (automobilio patikrinimo aktai ir pan.). Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Reglamento 6 straipsnis 1 dalis c punktas. Tvarkyti duomenis būtina įvykdant paskirtą teisinę prievolę. Tvarkymo terminas: Duomenys tvarkomi iki 10 (dešimt) metų.
KITI ATVEJAI, KAI PREKYBOS METU TVARKOMI DUOMENYS. ATSTOVŲ TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Siekiant sudaryti sutartis, jas įvykdyti, perduoti (atsiimti ar grąžinti) prekes ir panašiais atvejais, kai tokie sandoriai sudaromi su juridiniais asmenimis, šiuose dokumentuose tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai Jūs veikiate šių juridinių asmenų vardu. Duomenų kategorijos: Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, parašas, pareigos, atstovaujamas juridinis asmuo (darbovietė), darbinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, o kai perduodamas įgaliojimas – įgaliojime nurodyti Jūsų asmens duomenys (išimtinais atvejais asmens kodas, įgaliojimo ribos, data ir pan.). Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Tvarkymo terminas: Duomenys yra tvarkomi iki kol tvarkomi perduoti ar sudaryti dokumentai bet neilgiau kaip iki 10 (dešimt) metų.
PREKĖS UŽSTATO GRĄŽINIMO METU TVARKOMI DUOMENYS. Prekės su užstatu įsigijimo atveju, kai Jūs perduodate seną detalę, siekdami atgauti su sumokėtą užstatą, siekiant tinkamai įforminti šį procesą ir grąžinti sumokėtą užstatą (kai perduodama tinkama sena detalė) Mes prašome užpildyti prekės užstato priėmimo-grąžinimo formą. Duomenų kategorijos: Jūsų vardas, pavardė, parašas, kasos kvitas su užstato suma, prašymo data, užstato (depozito) kodas, suma, kiekis, pirkimo data. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį. Tvarkymo terminas: Duomenys tvarkomi iki 10 (dešimt) metų.
VAIZDO DUOMENŲ STEBĖJIMO METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Savo patalpų prieigose bei aplinkinėje teritorijoje esame įrengę vaizdo stebėjimo kameras, į kurių matymo lauką patenkantis vaizdas yra įrašomas . Vaizdo kameromis užfiksuotas vaizdo įrašas padeda pastebėti turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, nusikalstamų veikų, darbuotojų ir (ar) kitų asmenų susižalojimų, nelaimingų atsitikimų ir pan. atvejus, o taip pat ir užfiksuoti šių įvykių įrodymus bei ištirti minėtus įvykius. Duomenų kategorijos: Į vaizdo kamerų matymo lauką patekusio duomenų subjekto atvaizdas, elgesys, turtas, buvimo vieta, data ir laikas. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis f punktas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Mūsų interesų. Tvarkymo terminas: 30 (trisdešimt) dienų nuo vaizdo įrašo užfiksavimo dienos.
KANDIDATŲ ATRANKOS METU TVARKOMI DUOMENYS. Tvarkymo tikslas: Vykdydami kandidatų atrankas renkame jų asmens duomenis siekdami įvertinti bei atrinkti Mums tinkantį kandidatą į laisvą darbo poziciją ir sudaryti su juo darbo sutartį, t. y. įdarbinti kandidatą. Duomenų kategorijos: Kandidato vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie: darbo patirtį (buvusi darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos), kandidato išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą, kalbų mokėjimą, sugebėjimus informacinių technologijų srityje, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, ir (ar) kita informacija, kurią kandidatas nurodo savo CV, motyvaciniame laiške. Kandidatą rekomenduojantis ir (ar) atsiliepimą teikiantis asmuo, rekomendacijos ir (ar) atsiliepimo turinys. Kandidato vertinimo informacija. Pokalbio su kandidatu fiksavimo anketa, personalo atranką vykdžiusio atstovo įžvalgos ir nuomonės. Teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnis 1 dalis b punktas. Siekis sudaryti (darbo) sutartį. Tvarkymo terminas: Iki atrankos į laisvą darbo vietą laikotarpio pabaigos, bet ne ilgiau nei 6 (šeši) mėnesiai.
KADA TVARKOME DUOMENIS ILGIAU NEI NURODYTA ŠIOJE POLITIKOJE IR KĄ DAROME PASIBAIGUS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINUI? Atskirais atvejais, tokiais kaip suteiktos garantijos užtikrinimas, pretenzijų, teisinių ginčų (ieškinių) arba, kai yra tokio ginčo tikimybė, arba pareikštų reikalavimų tyrimo tikslais, Mes Jūsų duomenis (t. y. informaciją, sutikimus, sutikimo atšaukimo įrodymus, Užklausas, pareiškimus ir pan.) saugosime ilgiau nei nurodyta šioje Politikoje, t. y. iki tol kol visi sutartiniai įsipareigojimai ir (ar) teisiniai ginčai bei prievolės bus pasibaigę. Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime nedelsdami, t. y. per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Tais atvejais, kai atšauksite sutikimą Jus identifikuojanti informacija bus laikoma neribotai, siekiant žinoti, kad sutikimą Jūs atšaukėte.
SLAPUKŲ DUOMENŲ TVARKYMAS. Savo elektroninių parduotuvių ir Bendrovių internetinėse svetainėse (toliau – Svetainės) naudojame slapukus (angl. Cookies). Slapukai yra naudojami tik šioje Politikoje nurodytais tikslais. Slapukų kiekis ir tipai nuolatos keičiasi, todėl šią Politiką keisime priklausomai nuo naudojamų slapukų, jų tipų ir tvarkomų tikslų.
KAS YRA SLAPUKAS? Slapukas yra nedidelė tekstinė rinkmena, kurią Svetainės patalpina Jūsų naršymo įrenginyje (kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje) tuo metu, kai lankotės Mūsų Svetainėse. Slapukų paskirtis – padėti Svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jūsų atliktas parinktis (pvz. naudotojo vardą, kalbą, kitus nustatymus ir pan.) Svetainėje tam, kad nereikėtų kas kartą jas nustatyti iš naujo pakartotinai apsilankius Mūsų Svetainėse, teikiant pasikartojančias reklamas ar renkant statistinius Svetainės lankymo ir naudojimo duomenis. Naujiems Svetainių lankytojams arba po tam tikro laiko pakartotinai apsilankant Svetainėse, Jūsų bus prašoma išreikšti sutikimą priimti slapukus. Įrašytus statistinius ir rinkodaros slapukus Jūs bet kada galite pašalinti juos ištrindami.
KAIP GALIMA TVARKYTI SLAPUKUS? Slapukus galite tvarkyti bei šalinti savo nuožiūra. Išsami informacija pateikiama adresu aboutcookies.org. Slapukų šalinimas iš savo įrenginio. Slapukus iš Jūsų įrenginio galima pašalinti išvalant naršymo istoriją naršyklėje. Tokiu būdu pašalinami visi visų aplankytų svetainių slapukai. Atkreipiame dėmesį, kad šalinant slapukus tokiu būdu, gali būti prarasta ir tam tikra išsaugota informacija (pvz., išsaugotus prisijungimo duomenis, svetainės parinktis). Konkrečios svetainės slapukų tvarkymas. Norint išsamiau kontroliuoti konkrečios Svetainės slapukus, reikėtų patikrinti savo pasirinktos naršyklės privatumo ir slapukų nustatymus. Slapukų blokavimas. Naujausiose naršyklėse galima nustatyti, kad Jūsų naršymo įrenginyje nebūtų išsaugomi jokie slapukai, tačiau tuomet gali tekti patiems koreguoti kai kurias parinktis kiekvieną kartą apsilankius Svetainėse, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali iš viso tinkamai neveikti.
KOKIŲ RŪŠIŲ SLAPUKUS NAUDOJAME? Pirmosios šalies (Mūsų) slapukai – tai lankomos Svetainės sukuriami slapukai, kurių išsaugotą informaciją gali perskaityti tik ta Svetainė. Šiuos slapukus nustato ir kontroliuojame Mes, o ne išorės organizacijos. Trečiųjų šalių slapukai – tai trečių šalių sukurti slapukai, kai Svetainėje naudojamasi išorės paslaugomis. Kai kuriose Mūsų Svetainėse naudojamasi išorės paslaugų teikėjų (pvz., „Google“, „Facebook“ ir kitų) turinys ar paslaugomis (prisijungimas prie Profilio ir pan.). Ilgalaikiai slapukai, kurie išsaugomi Jūsų naršymo įrenginyje ir kurie automatiškai nepašalinami uždarius naršyklę, o taip pat sesijos (seanso) slapukai, kurie pašalinami iš karto, kai tik uždaroma naršyklė. Pagal slapukų paskirtį Svetainėse naudojami šie slapukai: būtinieji, statistiniai, funkcionalumo bei rinkodaros.
KAS YRA BŪTINIEJI SLAPUKAI IR KOKIUS NAUDOJAME? Šie slapukai Svetainėse yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainių funkcijomis (pvz. įsiminti registracijos formose seanso metu įvestą informaciją, prieiti prie apsaugotų Svetainių vietų ir pan.). Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas ir (ar) Svetainė veiktų ne taip sklandžiai kaip turėtų. Kadangi šiuos slapukus turime įtraukti, kad galėtų veikti tam tikri Mūsų Svetainių puslapiai, dėl šios priežasties Jūsų sutikimas juos naudoti nereikalingas. Slapukas: PHPSESSID Šis slapukas unikaliai identifikuoja lankytoją ir praneša naršyklei, kad esate tas pats asmuo prašantis Svetainės duomenų. Slapuko galiojimo laikas: iki Svetainės puslapio naršymo sesijos pabaigos. Slapukas: user_contract_id Slapukas padeda gerinti Svetainės greitaveiką, mažina infrastruktūros apkrovimą. Šis slapukas kiekvienam Svetainės naudotojui sukuria unikalų sutarties ID numerį. ID numerio naudojamas padeda sumažinti kreipimųsi į vidinius serverius ir duomenų bazes skaičių, o tai leidžia gerinti Svetainės greitaveiką bei mažina infrastruktūros apkrovimą. Slapuko galiojimo laikas: iki naršymo sesijos pabaigos. Slapukas: user_company_id Slapukas padeda gerinti Svetainės greitaveiką, mažina infrastruktūros apkrovimą. Šis slapukas kiekvienam Svetainės naudotojui sukuria unikalų įmonės ID numerį. ID numerio naudojamas padeda sumažinti kreipimųsi į vidinius serverius ir duomenų bazes skaičių, o tai leidžia gerinti Svetainės greitaveiką bei mažina infrastruktūros apkrovimą. Slapuko galiojimo laikas: iki naršymo sesijos pabaigos.
KAS YRA FUNKCIONALUMO SLAPUKAI IR KOKIUS NAUDOJAME? Funkcionalumo slapukai Jums suteikia galimybes naudotis įvairiomis Svetainės funkcijomis. Slapukas: datr Šis slapukas renka naršymo informaciją ir lankytojų lankymosi Svetainėje įpročius, pasirinkimus ir (ar) elgesį. Slapuko duomenys yra susiejami kartu su „Facebook“ naudojamo „Patinka“ mygtuko funkcionalumu. Slapuku surinkti duomenys yra naudojami „Facebook“ atskiriant realius interneto naudotojus nuo apsimestinių. Tai padeda apsaugoti „Facebook“ platformą nuo kibernetinių atakų. Slapuko galiojimo laikas: 1 (vieną) mėnesį. Slapukas: hl Slapuko reikšmė nusako, kokia kalba lankytojas nori naršyti Svetainėje. Jo reikšmė yra naudojama, kai kitų metodų pagalba negalime nustatyti kokios kalbos tikisi lankytojas. Slapuko galiojimo laikas: iki naršymo sesijos pabaigos.
KAS YRA STATISTINIAI SLAPUKAI IR KOKIUS NAUDOJAME? Šie slapukai naudojami tik vidaus analizės tikslais, t. y. jie Mums parodo, ar Svetainės lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje ir padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą ir teikimas paslaugas (pvz., gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti suprasti Svetainėse vykstančius nesklandumus ir pan.). Slapukas: _hjid HotJar identifikacinis slapukas. Šis slapukas užtikrina galimybę priskirti lankytojo naršymo įpročius Svetainėje tam pačiam naudotojui vėlesniuose Svetainės apsilankymuose. Slapuko galiojimo laikas: 1 (vienus) metus. Slapukas: _gat_UA-102687159-1 Šis slapukas sukuria unikalų ID numerį ir renka informaciją apie Jūsų lankymosi Svetainėje įpročius ir lankytus puslapius. Vėliau ši informacija yra naudojama analizuojant lankytojų skaičių vertinant Svetainėse pateiktos informacijos aktualumą. Slapuko galiojimo laikas: 13 (trylika) minučių. Slapukas: _gid Slapukas sukuria unikalų ID numerį su kuriuo susieja Jūsų naršymo informaciją. Vėliau duomenys yra naudojami Svetainės puslapio statistikos bei surinktų duomenų susijusių su puslapio naudojimu analizavimui. Ši informacija padeda pastebėti aktualias Svetainės našumo ir aktualumo tendencijas. Slapuko galiojimo laikas: 24 (dvidešimt keturias) valandas. Slapukas: _ga Slapukas sukuria unikalų ID numerį su kuriuo susieja Jūsų naršymo informaciją. Slapuko surinkti duomenys padeda Mums suprasti Svetainės naudotojo naršymo patirtį Svetaine lankymo metu. Slapuko renkami duomenys padeda analizuoti naudotojų sesijos ir Svetainės naudojimo duomenis. Surinkta informacija yra analizuojama „Google Analytics“ aplinkoje. Slapuko galiojimo laikas: 2 (du) metus.
KAS YRA RINKODAROS SLAPUKAI IR KOKIUS MES NAUDOJAME? Šie slapukai padeda nustatyti ir atskirti Svetainių naudotojus, rinkti lankymosi istoriją ir šią informaciją panaudoti tikslinės arba pasikartojančios reklamos pateikimui. Dalį informacijos susirenka trečiosios šalys, todėl ši informacija šioms šalims yra perduodama tik Jums sutikus su tokių slapukų naudojimu. Slapukas: _fbp Šis slapukas renka Jūsų duomenis ir gali būti naudojamas „Facebook“ Jums pasiūlant trečiųjų šalių reklamas. Slapuko galiojimo laikas: 1 (vieną) mėnesį. Slapukas: _fr Šis slapukas renka Jūsų duomenis ir gali būti naudojamas „Facebook“ Jums pasiūlant trečiųjų šalių reklamas. Slapuko galiojimo laikas: 3 (tris) mėnesius. Slapukas: APISID Šio slapuko surinkti duomenys yra panaudojami trečiųjų šalių, kurie surinktą informaciją panaudoja Svetainių naudotojų įpročių ar pomėgių profilių kūrimui. Vėliau šio slapuko surinkti duomenys „Google“ yra naudojami reklamos tikslais kitose svetainėse. Surinkti duomenys gali unikaliai identifikuoti Jūsų naršyklės informaciją ir naudojamą įrenginį. Slapuko galiojimo laikas: 1 (vieną) mėnesį. Slapukas: SSID Šio slapuko pagalba „Google“ renka informaciją apie tai, kaip galutinis naudotojas naudojasi Svetaine ir surenka duomenis apie bet kokią reklamą, kurią Jūs galėjote pamatyti prieš apsilankydami Mūsų Svetainėje. Slapuko galiojimo laikas: 1 (vieną) mėnesį. Slapukas: lu Slapukas renka Jūsų duomenis susijusius su Jūsų interesais, poreikiais naršymo metu. Duomenų surinkimui yra naudojami valdikliai (pvz., mygtukas „Patinka“). Vėliau „Facebook“ naudoja surinktą informaciją tikslinės reklamos pateikimui. Slapuko galiojimo laikas: 1 (vieną) mėnesį. Slapukas: NID Slapuko surinkti duomenys yra naudojami sukuriant Jūsų unikalų profilį. Informacija yra naudojama nustatyti Jūsų poreikius ar įpročius. Vėliau ši informacija „Google“ gali būti naudojama trečiųjų šalių reklamos ploto užsakymo tikslais. Slapuko galiojimo laikas: 2 (du) metus. Slapukas: SAPISID Slapuko surinkti duomenys yra naudojami trečiųjų šalių, kurie surinktą informaciją panaudoja tinklalapio lankytojų įpročių ar pomėgių profilių kūrimui. Vėliau šio slapuko surinkti duomenys „Google“ yra naudojami reklamos tikslais kitose svetainėse. Surinkti duomenys gali unikaliai identifikuoti Jūsų naršyklės informaciją ir naudojamą įrenginį. Slapuko galiojimo laikas: 1 (vieną) mėnesį. Slapukas: ld Slapukas sukuria Jūsų pomėgių, įpročių ar pasirinkimų profilį. Vėliau ši informacija yra naudojama „Google“ rodyti atitinkamo turinio reklamą kitose svetainėse ar aplinkose. Slapuko galiojimo laikas: 1 (vieną) mėnesį. Slapukas: HSID Slapukas sukuria Jūsų pomėgių įpročių ar pasirinkimų profilį. Vėliau ši informacija yra naudojama „Google“ rodyti atitinkamo turinio reklamą kitose svetainėse ar aplinkose. Slapuko galiojimo laikas: 1 (vieną) mėnesį.
KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS? Jūsų duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie Mums padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą, o taip pat teikia Mums su klientų, t. y. Jūsų, Užklausų administravimu susijusias paslaugas. UAB „Sales partners“ – elektroninės parduotuvės sistemos programinės įrangos tiekėjai ir sistemos prižiūrėtojai; UAB „Dineta“ – verslo valdymo sistemos programinės įrangos tiekėjai ir sistemos prižiūrėtojai; UAB „Interneto vizija“ – debesijos paslaugų ir duomenų centro tiekėjas; UAB „Interneto vizija“  – duomenų centro paslaugos; Telia Lietuva, AB – telefonijos paslaugų tiekėjas, pokalbių įrašymo platformos tiekėjas UAB „Skubios siuntos“– prekių pristatymo paslaugos tiekėjas (LP Express);. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus. Jeigu pateiktoje Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, Mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia Mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
KOKIOSE TERITORIJOSE IR JURISDIKCIJOSE TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje ir į trečiąsias valstybes Jūsų duomenų neperduodame.
KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI? Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums teises, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus pateikiama toliau šioje Politikoje. Teisė būti informuotam ir susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę būti informuoti apie Mūsų atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, teisę gauti Mūsų patvirtinimą, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius ir pasekmes Jums. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga. Jūs visuomet galite kreiptis į Mus elektroniniu paštu info@hidraulines-sistemos.lt jeigu šioje Politikoje pateikta informacija Jums nepakankama arba pageidaujate gauti informacija apie tvarkomus asmens. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. Savo duomenų, esančių Profilyje, korekcijas Jūs galite atlikti interneto Svetainių Profilio aplinkoje. Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis Mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis (pvz., Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pasiūlymus ir naujienas, nors šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad nežinosite apie Bendrovėse taikomas nuolaidas, akcijas, naują asortimentą ir pan.). Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikdami atitinkamai atnaujintą registracijos formą (anketą), keisdami sutikimų nustatymus savo Profilyje arba susisiekę su Mumis elektroniniu paštu info@hidraulines-sistemos.lt. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, Mes prašome visuomet pirmiausia kreiptis tiesiogiai į Mus. Tikime, kad geranoriškomis pastangomis Mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir (ar) ištaisyti Mūsų padarytas klaidas. Jeigu Jūsų netenkins Mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, Mes nesiimtume Jūsų prašyme nurodytų būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. L. Sapiegos g. 17, Vilnius, internetinė svetainė https://vdai.lrv.lt/, elektroninio pašto adresasada@ada.lt Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu Mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Mūsų paslaugų teikimo. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenis, kuriuos Mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Jums pateiktume įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu elektroniniu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųstume duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
JŪSŲ TEISĖS PREKYBOS VIETOSE TVARKOMIEMS DUOMENIMS. Garantinio atvejo organizavimo ir vykdymo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Prekių grąžinimo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Prekių atsiėmimo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Depozitinės prekės priėmimo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją.
JŪSŲ TEISĖS ELEKTRONINĖSE PARDUOTUVĖSE TVARKOMIEMS DUOMENIMS. Registracijos metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Profilio administravimo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Pasiūlymų ir informacijos teikimo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, atšaukti sutikimą. Pirkimo proceso administravimo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Informacijos segmentavimo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, prieštarauti, kad Jūsų duomenys būtų segmentuojami. Prekių pardavimo metu tvarkomi duomenys tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Skundų, prašymų ir komentarų (Užklausų) metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Statistikos rinkimo, pirkėjų elgesio tyrimų metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją.
JŪSŲ TEISĖS SERVISO TVARKOMIEMS DUOMENIMS. Registravimosi į servisą metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Sutarties pasirašymo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Pasiūlymų ir informacijos teikimo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Paslaugų suteikimo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Pažymų dėl atliktų techninių ekspertizių išrašymo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Automobilio atsiėmimo po remonto metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją.
JŪSŲ TEISĖS TELEFONINIŲ POKALBIŲ ĮRAŠŲ TVARKOMIEMS DUOMENIMS. Telefoninių pokalbių įrašymo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, gauti tvarkomų duomenų kopiją. JŪSŲ TEISĖS VAIZDO KAMERŲ UŽFIKSUOTŲ VAIZDO ĮRAŠŲ TVARKOMIEMS DUOMENIMS. Vaizdo duomenų stebėjimo metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją (kai į užfiksuotą vaizdo įrašą nėra patekę kiti tretieji asmenys arba kai yra techninės galimybės kitų asmenų vaizdo duomenys būtų paslėpti).
JŪSŲ TEISĖS KANDIDATŲ ATRANKOS METU TVARKOMIEMS DUOMENIMS. Kandidatų atrankos metu tvarkomų duomenų atveju Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją.
JŪSŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA. Siekdami apsaugoti visų Mūsų klientų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu Mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz., vardą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais Mūsų turimais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, Mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktiniu telefonu numeriu (SMS) arba elektroniniu paštu, prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz., Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar elektroninio pašto pranešimą), Mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, Mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI. Ši Politika galioja nuo 2020 m. sausio 1 d. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją interneto Svetainė

Trumpai apie mus

UAB „Hidraulinės sistemos” pradėjo veiklą 1998 m. Bendrovėje dirba 40-ties patyrusių žmonių komanda. UAB Hidraulinės sistemos aptarnauja visų pramonės šakų įmones, tiekia hidraulikos komponentus, atlieka remonto ir priežiūros paslaugas, teikia gamybinius sprendimus. Bendrovės siekiai – teikiamų paslaugų modernizavimas, sprendimų operatyvumo tobulinimas, klientų ir darbuotojų gerovė.

Mūsų kontaktai

UAB 'Hidraulinės sistemos'
Įmonės kodas: 135197697
PVM kodas: LT351976917
Adresas: Vandžiogalos pl. 106P,
Domeikava, LT54358 Kauno r.
Sąsk. Nr. LT10 4010 0425 0029 6452

Darbo Valandos

  • Pirmadienis 08.00 - 17.00
  • Antradienis 08.00 - 17.00
  • Trečiadienis 08.00 - 17.00
  • Ketvirtadienis 08.00 - 17.00
  • Penktadienis 08.00 - 16.00
  • Šeštadienis Nedirbame
  • Sekmadienis Nedirbame
Neradote prekės?